یکشنبه , 23 اکتبر 2016
Home » اطلاعات عمومی MBA » تحلیل سوالات ریاضی کنکور MBA سال ۹۲

تحلیل سوالات ریاضی کنکور MBA سال ۹۲

کنکور MBA ۹۲ در صبح نوزدهم بهمن ۹۱ برگزار شد. سوالات ریاضی این کنکور که سخت ترین ریاضی mba چند سال اخیر نامیده می شود توسط استاد مسعود آقاسی مورد تحلیل قرار گرفته است. ما برای کمک به دانشجویان برای درک بهتر سوالات ریاضی کنکور ۹۲ ، این تحلیل را در MbaOnline بازنشر می کنیم.

استاد آقاسی در تحلیل سوالات ریاضی این کنکور در وب سایت شخصی شان اینگونه می نویسند :

1) كنكور امسال داراي يك  سوال غلط بوده است.(سوال  169  كه بايد توان گزينه ها 2 باشد و احتمالا همه متوجه شده اند . به هر حال كمتر ديده شده در كنكور MBA همه سوالات صحيح و فاقد ابهام باشند!!)

2)  بر خلاف اكثر سالها در سال جاري كليه سوالات از مباحث رياضي 1و2 بوده اند. با وجود اينكه همواره در دفترچه نوشته ميشود رياضي 1و2 اما در اكثر سالها سوالاتي از معادلات يا مهندسي يا آناليز تركيبي و .. هم مطرح مي شده است.(البته سوال 174 را ميتوان سوال معادلات هم به حساب آورد كه در ج1 رياضي 2 آنرا با چندين روش ابتكاري و به عنوان سوال رياضي عمومي حل كرده ايم)
3) سوالات بر خلاف كنكور سال سال 87 و 88 و 89 و 90 به ترتيب مباحث رياضي 1 و 2 نبودند.

4) درصد سوالات رياضي 1 نسبت به سال قبل كمي كاهش يافته و به 54 درصد رسيد.(درصد درس رياضي 1 به كل سوالات در سال 83 برابر 60 درصد، در سال 84 برابر 43 درصد و در سال 85 برابر 53 درصد و در سال 86 برابر 60 درصد و سال 87 برابر 50 درصد و از سال 87 تا 89 برابر  60 درصد و در سال 90 برابر  56  و در سال قبل 60 درصد بوده است.)

5) مبحث انتگرال در رياضي 1 بر خلاف سالهاي قبل 27 درصد سوالات را به خود اختصاص داده(8 سوال) و بيشترين حجم سوالات را داشته است.

6) مبحث انتگرال روي خم و سطح تعداد سوالاتش 2 برابر سال قبل شده و مشابه سال 89 در اين رشته  20 درصد سوالات به اين مبحث اختصاص داشت و رتبه دوم را داراست!! در حاليكه به طور ميانگين حدودا اين فصل 10 درصد سوال داشته است. ضمنا اكثر سوالاتي كه در سالهاي قبل اين رشته  از اين فصل مطرح شده محاسبه ساده اي داشتند اما در سال جاري 5 مورد از 6 مورد به انتگرال گيري و در برخي موارد انتگرالهاي طولاني منجر شد.

7) مبحث انتگرال 2 گانه و سه گانه بر خلاف سال قبل كه فاقد سوال مستقيم بود در سال جاري 10 درصد سوالات را در بر داشت.(به طور ميانگين هر سال اين مبحث 2 سوال داشته كه امسال به 3 سوال تبديل شده اما اكثر سوالات فصل خم و سطح در نهايت به انتگرال 2 و 3 گانه منجر مي شد كه در اين رشته بي سابقه است.)

8) در مجموع 3 فصل انتگرال در رياضي 1 و2 داراي 17 سوال يعني 57 درصد سوال بوده اند(كه همين موضوع باعث شده كنكور امسال از حد متعارف سخت تر—بيشتر وقتگير و تا حدودي ابتكار—باشد) در حاليكه اين 3 فصل در سال قبل 20 درصد و در سال 90 به مقدار 30 درصد رسيده بود.كه تا قبل از سال جاري حداكثر مقدار را داشته است.)
9)مبحث مشتق رياضي 2 شامل 5 سوال يعني 17 درصد سوالات را داشته كه اكثرا سوالاتي ساده بودند و رتبه سوم بيشترين تعداد سوالات را داراست.

10) بر خلاف آنچه در كنكور باب شده بود كه مشتق رياضي 1 سوالات مستقيم زيادي دارد در سال جاري فقط 2 سوال از اين مبحث به طور مستقيم مطرح شده  است. (به طور ميانگين از سال 85 به بعد اين مبحث 5 سوال  و در سال قبل 6 سوال داشته است)

11) مجموع فصول مشتق در رياضي 1 و 2 در سال جاري 7 سوال داشته كه كمترين تعداد در سالهاي اخير بوده است. در سالهاي قبل به طور ميانگين اين دو فصل در مجموع 10 سوال داشته اند.

 12) بر خلاف چند سال اخير  از  بحث هندسه تحليلي و جبر خطي  و خم و سطح(فصل 1و2 رياضي 2) هيچ سوالي مطرح نشده بود!! در سال قبل 4 سوال و در سال 90 دو سوال از اين دو مبحث در كنكور آمده بود.)

13) بحث دنباله و سري  در سال جاري 2 سوال داشته كه نصف تعداد سوالات در سال گذشته و تقريبا براي ميانگين تعداد سوالات اين فصل در سالهاي قبل بوده است.

14) مبحث تابع  و  مختصات قطبي  كه در مجموع به طور ميانگين 10 درصد در سالهاي قبل سوال داشتند در سال اخير فاقد سوال مستقيم بوده است!!!

15) در مجموع بحث مشتق و انتگرال در رياضي 1 و 2 (يعني 5 فصل كه بيشترين وقت –حدود 58 ساعت در كلاس 88 ساعتي سال جاري–را در كلاس از ما ميگيرد)  جمعا 24 سوال يعني 80 درصد سوالات را به خود اختصاص داده اند كه غير منطقي و نسبت به گذشته MBA بي سابقه بوده است (در سال گذشته اين مباحث  17 سوال و به طور ميانگين در ادوار گذشته 60 درصد سوالات به اين مباحث اختصاص داشته اند.)

16) قضيه ديورژانس در اين كنكور سه سوال(دو سوال مستقيم و يكي هم ابتكار تبديل به ديورژانس حل را سريع ميكند) دارد كه در كنكور اين رشته بي سابقه بوده است.

16)   سوالات تكراي (يا با حل مشابه) نسبت به رشته هاي ديگر و  در مواردي  خود رشته MBA ديده مي شود اما به طور ميانگين تعداد كمتري نسبت به سالهاي قبل داشته اند.

17) مطلب ديگري كه توجه به آن خالي از لطف نيست:

  • بر خلاف سال قبل و مانند  89 چيدمان گزينه هاي صحيح در اين دفترچه اي كه من در اختيار دارم  (كد D) غير منطقي است. (تا سوال 169–همان سوال غلط– يعني 13 سوال اول  اثري از گزينه 2 نيست و دوباره تا سوال 176 اثري از گزينه 2 نيست و…)
  •  مانند سال 90  و 91گزينه  4 بيشترين تعداد را دارد و 11 سوال  گزينه 4 مي شوند و 8 سوال هم گزينه 3 و سهم گزينه 2 فقط 3 سوال است (سال قبل هم گزينه 2 تعداد كمي داشته است)
  • 20 سوال اول اين آزمون براي رشته صنايع–سيستم (كه معمولا سطح سوالات آن از MBA كمي پايينتر بوده است) عينا كپي پيست شده بود!!! كه در كنكورهاي ارشد كم سابقه بوده است.
  • 10 سوال بعدي هم دقيقا در رشته مديريت نساجي مطرح شده است.

 بالاخره جمع بندي نهايي:

 •  براي مجموع 30 سوال(اگر بخواهيد همه را حل كنيد كه يكي هم غلط است ولي اشتباه آنرا احتمالا همه متوجه مي شوند)75 دقيقه يعني ميانگين 150 ثانيه براي حل هر سوال كافي نيست.
 • معمولا در اكثر رشته ها دانشجويان 120 ثانيه به طور ميانگين براي حل هر تست وقت دارند(مثلا همين رشته صنايع كه 20 سوال اول MBA با آن مشترك است) اما اين زمان براي بچه هاي MBA بيشتر است(و اين يكي از عمده ترين دلايلي است كه در اين رشته درصد رياضي معمولا و خصوصا در 3 سال قبل  بسيار بالا بوده است) و تا 180 ثانيه هم در برخي موارد قابل افزايش است.
 • كمتر رخ داده حل سوالات MBA خصوصا در 2 3 سال اخير زمان بيشتر از 75 دقيقه لازم داشته باشد اما در اين كنكور با توجه به وقت گير بودن محاسبات در اكثر تستهاي انتگرال زمان 180 دقيقه كافي به نظر ميرسد.(البته اگر اعداد معروف را حفظ باشيد باز هم در زمان صرفنظر ميشود)
 • فرض مي كنيم  سوالي حذف نشود و از  عوامل بيروني (مانند سخت يا ساده بودن سوالات gmat، سخت تر بودن سوالات نسبت به سالهاي قبل خصوصا سه  سال اخير MBA –مي دانم بسياري از شما انتظار سوالاتي در همان سبك را داشتيد —البته من بر خلاف بسياري از همكاران خود در درس رياضي  قدرت يا مهارت  پيش بيني  سخت يا ساده بودن سوالات امسال را نداشتم  و هميشه به طور ميانگين سوالات را 10 تا 15 درصد سخت تر از كنكور مطرح ميكنم، شوك شدن در اثر ديدن تعداد زياد سوالات انتگرالي و شوك ناشي از آن كه مطمئنا برخي از شما سوالات ساده را هم حل نكرديد و عدم مديريت زمان و شوك شدن افرادي كه با وجود توصيه هاي اكيد من باز هم سراغ بودجه بندي سوالات سالهاي قبل رفتند و بر اساس آن نتيجه گرفتند فلان فصل را نخوانند و ….) صرفنظر مي نماييم.(زيرا من مقدار تاثير آنها يا كراني براي آن ندارم)
 • حل درست  15 تا 20 سوال از 30 سوال منطقي به نظر مي رسد. اما حل بالاتر و خصوصا رد شدن از مرز 26 سوال كار بسيار سختي است.
 • ممكن است افرادي وجود داشته باشند كه درصد بالاي 90(و حتي 100) در اين كنكور كسب كنند (كه در يك امتحان سخت دانشگاهي معمولا اين اتفاق رخ ميدهد و اساتيد موقع نمودار زدن به نمره آنها توجه نمي كنند اما در كنكور نيازي به نمودار نيست چون افراد مقايسه ميشوند و هيچ چيز مطلق نيست) اما حدس مي زنم تعداد درصدهاي بالا(حتي بالاتر از 80) در كنكور امسال كم باشد.

بخوانید

کنکور MBA 95

کنکور MBA 95 هم تمام شد! / بحث و تبادل نظر درباره سوالات کنکور

سلام. یک سال گذشت و امیدواریم زحمت ها نتیجه داده باشه. یه خسته نباشید خیلی …

One comment

 1. با سلام.چند تا کتاب در حد نو و دست نخورده دارم.هر کی خواست به این میل ایمیل بزنه .(نصف قیمت بازار) mbaman3@gmail.com

  کتاب ها:1_ ریاضی 4 جلدی آقاسی
  2 _GMAT عرفانیان
  3-GMAT مدرسان شریف (نامی)
  4_ GMAT صداقت

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com